Blog

Implant có bị đào thải không?

Titanium – kim loại làm Implant – được chứng minh là tương hợp với cơ thể con người, nó không gây hại và hoàn toàn không bị cơ thể đào thải.
Hình ảnh minh họa

Trên thế giới hiện nay chưa có báo cáo nào cho thấy Implant bị đào thải.

Răng cấy ghép thất bại là do kỹ thuật cấy ghép răng, tình trạng xương, tình trạng khớp cắn, do vệ sinh răng miệng kém… chứ không vì cơ thể không không chấp nhận Implant.

Khi implant bị lung lay do quá tải, vệ sinh răng miệng kém… lúc ấy cần phải lấy ra. Việc thực hiện đơn giản như nhổ một chiếc răng đã lung lay. Sau khi nơi nhổ từ 1 – 3 tháng, Bác sĩ có thể tiến hành đặt lại implant mới.

Leave a Comment!

Reach

Connect Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nisi facilis in magni quasi sequi natus illum!

You’ll enjoy knowing our dedicated team will do whatever is needed to keep your pets happy, healthy and safe when you’re away from home.