Blog

Trị răng hô

Chỉnh nha với kỹ thuật nhổ 2 răng 4 hàm dưới , không cần cố định hai hàm 1 tháng với việc dùng nẹp ốc nhỏ cố định vững chắc không sợ di lệch nên khách hàng có thể về ngay và ăn uống sau 24 h phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hàm.
Nhổ chỉ 2 răng 4 hàm dưới có thể điều trị hô đạt kết quả thẩm mỹ
Ảnh mang tính minh họa

Chỉnh nha với kỹ thuật nhổ 2 răng 4 hàm dưới  không cần cố định hai hàm với ưu điểm :

–    1 tháng với việc dùng nẹp ốc nhỏ cố định vững chắc không sợ di lệch

–     Bệnh nhân có thể về ngay và ăn uống sau 24h  chỉnh hàm

–     Nhổ 2 răng 4 hàm dưới giúp cải thiện chức năng nhai và hàm răng

–     Cải thiện dáng cằm mà không cần phẫu thuật cằm

Leave a Comment!

Reach

Connect Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nisi facilis in magni quasi sequi natus illum!

You’ll enjoy knowing our dedicated team will do whatever is needed to keep your pets happy, healthy and safe when you’re away from home.